Trouwen met passie

Disclaimer

Trouwen met passie (KvK nummer 64082083) verleent u hierbij toegang tot www.trouwenmetpassie.nl (de website) en publiceert hier ter informatie teksten en afbeeldingen.

Trouwen met passie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door goedkeuring van een als zodanig aangeduide offerte van Trouwen met passie.

Beperkte aansprakelijkheid
Trouwen met passie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en /of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen genoemd op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende diensten liggen bij Trouwen met passie.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

terug